När åkaren har klarat Tävlingstestet, se mer info nedan, är det möjligt att börja tävla. Se mer info nedan.

Tävlingssäsongen är mellan 1 juli och 30 juni.

Åldersindelning inom SINGELÅKNING:

Senior – Samtliga nationella och internationella mästerskap och tävlingar
Damer och herrar ska ha uppnått minst 15 år före den 1 juli

Junior – Samtliga nationella och internationella mästerskap och tävlingar
Damer och herrar ska ha uppnått minst 13 år men inte 19 före den 1 juli

Ungdom – Samtliga nationella tävlingar *)
Ungdom 15 Flickor och pojkar ska ha uppnått minst 12 år men inte 15 år före den 1 juli
Ungdom 13 Flickor och pojkar ska ha uppnått minst 10 år men inte 13 år före den 1 juli

Minior – Övriga nationella tävlingar
Flickor och pojkar ska inte ha uppnått 11 år före den 1 juli

Mer information om tävlingsregler och tekniska regler (bl a testkrav) finns på här

Det finns några olika typer av tävlingskategorier såsom Stjärntävlingar, Klubbtävlingar och A-tävlingar. Där förutom ovan åldersindelning delas även åkarna in efter uppnådd testnivå. 

Testsystemet består av två delar: basictest och friåkningstest.

  • Basictesterna syftar till att åkarna ska lära sig grundläggande skridskoteknik, bågar, skär och vändningar.
  • Friåkningstesterna syftar dels till att kvalitetssäkra teknikutvecklingen samt att dela in åkarna kunskapsmässigt för tävlingar.
  • Basic- och fritest testas separat.
  • Första testnivån är Tävlingstest som innehåller moment/element från både basic och fri. Därefter följer test 1 till 4. I friåkning finns dessutom test 5, 6 och 7.

Mer om Svenska Konståkningsförbundets testsystem (inkl det första tävlingstestet) finns här:

Under säsongen (September till Mars ungefär) får föreningen kontinuerligt inbjudningar till tävlingar runt om i distriktet och landet.
Dessa inbjudningar utvärderas av tränare och på samma sätt som med tester bedömer tränarna vilka tävlingar som är passande för vilka åkare. Resp åkare får information från resp ansvarig ang vilka tävlingar som är möjliga att anmäla sig till.

Respektive åkare betalar sin tävlingsavgift, vilken kan variera beroende på vilken typ av tävling det är.

Det följer alltid med en tränare på tävlingarna för att hjälpa åkarna tillrätta och ge dem stöd, uppmuntran och tips under tävlingen. (För våra yngsta åkare kan det ibland behövas stöttning från föräldrar på tävlingsdagen.)

Stenungsunds KK
föreningskod S33

PLATINUMSPONSORER

SLS Montasje AS

SPONSORER