• Stenungsundskonståkningsklubb följer normalstadgar för idrottsföreningar (Fastställd av Riksidrottsstyrelsen den 11 oktober 2013, och uppdaterad efter RF-stämman 2015) och uppdateras efter dem, om inga ändringar genomförs på klubbens årsmöte.

Stadgar.pdf

För den ideella föreningen
Stenungsunds konståkningsklubb med hemort i Stenungsunds kommun. Bildad den
830205 fastställd av årsmötet 830515 stiftad 830413

Stadgarna senast fastställda/ändrade av årsmöte den 2020-08-271 § Ändring har skett angående föreningens ändamål.

Stenungsunds KK
föreningskod S33

PLATINUMSPONSORER

SLS Montasje AS

SPONSORER