Medlemsavgiften för säsong 2024-2025 är fastställd på årsmötet till följande:

Enskild medlem: 400 kr

Familjemedlem: 600 kr

Aktiva åkare faktureras men medlemsavgiften kan också betalas in till klubbens bankgiro: 5691-5580
Glöm inte att uppge fullständigt personnummer för samtliga familjemedlemmar så vi kan registrera det i medlemsregistret.

Familjemedlemskap gör att:

  • Hela familjen stöttar SteKK
  • Hela familjen kan vara med på evenemang som t ex FamiljeIs (och då dessutom ha en olycksfallförsäkring)
  • Hela familjen kan ta del av andra förmåner som t ex utbildningar via RF-SISU

Stenungsunds KK
föreningskod S33

PLATINUMSPONSORER

SLS Montasje AS

SPONSORER