Våra sponsorer syns till höger och bidrar på olika sätt till vår verksamhet.

Det vi medlemmar behöver göra är att ställa upp när våra sponsorer ber om hjälp. Det gynnar oss alla i form av bättre ekonomi för klubben vilket i sin tur ger lägre åkaravgifter (än vi annars skulle haft).

Det finns olika nivåer av Sponsorpaket:

Silver Sponsor:

– Innefattar en Väggskylt mått 2 x 1,2 meter inkl tryck och montering i 1 år. Logo på hemsida.

Guld Sponsor:

– Innefattar en Sargreklam mått 2 x 1 meter inkl tryck och montering i 1 år. Även logo på klubbväska. Logo på hemsida.

Platinum Sponsor:

– Innefattar en Sargreklam mått 2 x 1 meter inkl tryck och montering i 1 år. En av årets tävlingar kan bära företagets namn. Även en Islogo kan diskuteras i mån av plats, då gäller ett 3-års avtal. Även logo på klubbväska. Logo på hemsida. + en aktivitet, exempelvis:
– Event personal, tex packhjälp i butik
– Kickoff på is för företagets personal med t ex skridskoteknik

Stenungsunds KK
föreningskod S33

PLATINUMSPONSORER

SLS Montasje AS

SPONSORER