Stenungsunds konståkning verkar för att barn och ungdomar skall lära sig att åka skridskor på ett roligt och bra sätt.


I vår klubb kan du

  • Lära dig grunderna i skridskoskolan
  • Målmedvetet träna konståkning
  • Hjälpa till att arbeta ideellt

 

Idéell verksamhet – Det krävs att föräldrar till barn och ungdomar i dessa grupper engagerar sig i klubbens verksamhet.

Inom konståkningen avlönas tränarna eftersom det faktiskt är en profession att vara konståkningstränare. Tanken är att allt runt omkring, administration, tävlingar, uppvisningar, kontakter med kommunen och förbundet, finansiering i form av lotterier och försäljning och mycket annat, skall hanteras av oss föräldrar.

Allt eftersom bidrag från kommunen och staten har minskat under åren har dessa insatser för att stärka klubbkassan också blivit allt viktigare och klubbens ekonomi är väsentligt beroende av dessa intäkter. Idag har vi en situation där träningsavgifterna hade varit orimligt höga om inte detta tillskott till klubbkassan hade funnits.

För att driva verksamheten är det, utöver avgifter, därför även nödvändigt med idéell medverkan från åkarnas anhöriga vid flera tillfällen under verksamhetsåret. Annars kommer verksamheten inte att fungera.

Alla åkare (utöver skridskoskolan) behöver därför ha anhöriga engagerade i åtminstone en arbetsgrupp och till våra arrangemang, uppvisningar och singeltävlingar, behöver vi ha hjälp från alla i klubben på olika sätt.

Under fliken Konståkning => Föräldraengagemang finns alla arbetsgrupper: 

https://stekk.se/konstakning/foraldraengagemang/

Utöver detta finns det ytterligare tillfällen när åkare och/eller anhöriga behöver rycka in vilket t ex kan vara:

  • Hjälpa till att packa på ICA Kvantum
  • Baka till skridskoskola, tävlingar samt uppvisningar 
  • Samt vid andra tillfällen som kan uppkomma där det behövs hjälp av föräldrar

Våra gruppindelningar av aktiva åkare

Skridskoskolan

Här får barnen lära sig att åka skridskor. Barnen delas in i grupper efter ålder och kunskap. Målet är att alla barn ska lära sig att åka skridskor, vare sig de vill gå vidare med, konståkning, bandy eller hockey.

Är ni intresserade av att vara med på skridskoskolan, kontakta oss via mail: 

Konståkning

Här lär barnen sig konståkningens grunder.

Tävlingsgrupper

I dessa grupper krävs det mycket mer av åkaren, då inriktningen är tävlingsverksamhet. Vill man inte vara med och tävla är detta inget tvång.
Så fort klubben har haft sitt sommarläger börjar vår huvudtränare arbetet med att sätta samman grupperna för kommande säsong. Grupperna är testindelade.

Stenungsunds KK
föreningskod S33

PLATINUMSPONSORER

SLS Montasje AS

SPONSORER