Det är varje åkares ansvar att följa uppsatta regler. De åkare som står på kronisk medicinering av något slag måste anmäla detta enligt ISU’s regler.

Vår förening är vaccinerade mot doping och vi arbetar för att vara en Ren Förening och vill att:

• Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger.

• Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp.

• Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Vår Antidopingplan:

Vi uppmanar alla tävlingsåkare att genomföra utbildningen Ren Vinnare. Är åkaren under 18 år bör den genomföras tillsammans med vårdnadshavare.

A- och Elitserieåkare ska genomföra utbildningen – övriga uppmanas att göra det.

Regler och Föreskrifter

Som medlem i vår förening omfattas du av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och dopingregler. Dessa grundar sig i WADA:s (World Anti Doping Agency) världsantidopingkod, som är det globala regelverk som gäller inom idrotten. Du är själv ytterst ansvarig att känna till och följa dopingreglerna som går att läsa om på www.antidoping.se.

Tar du dopingklassade läkemedel?

Det är viktigt att kolla upp om ditt läkemedel är dopingklassat. Det gör du enklast genom att söka efter det i Röd-Gröna listan som är ett bra hjälpmedel som Antidoping Sverige tagit fram och som grundar sig på WADA:s lista över dopingklassade substanser. Båda listorna finns på antidoping.se.

Behöver du söka medicinsk dispens?

Är ditt läkemedel dopingklassat och det inte finns några tillåtna alternativ, kan du behöva söka medicinsk dispens i Sverige eller internationellt beroende på vilken nivå du idrottar på. Ta reda på vad som gäller för just dig på antidoping.se.

Dopingkontroll

Som medlem i vår förening kan du bli utvald till dopingkontroll. För att du ska veta hur en dopingkontroll går till och dina rättigheter och skyldigheter så rekommenderar vi filmen ”Dopingkontroll” som finns på antidoping.se. Där finns även en folder med samma namn, som delas ut till alla som gör en dopingkontroll för första gången.

Kosttillskott

Riksidrottsförbundet avråder från användning av kosttillskott, mer än på rent medicinska grunder. Många preparat på marknaden är otillräckligt kontrollerade och kan innehålla dopingklassade substanser trots att det inte står på innehållsförteckningen. Eftersom du är ytterst ansvarig för vad du stoppar i dig, så sker allt bruk av kosttillskott på egen risk. Läs mer om vad Antidoping Sverige skriver om kosttillskott på antidoping.se.

Läs gärna mer på antidoping.se och gilla på Facebook https://www.facebook.com/antidopingsverige

Stenungsunds KK
föreningskod S33

PLATINUMSPONSORER

SLS Montasje AS

SPONSORER