Vi bryr oss om dig, tar ansvar och vill behandla dina personuppgifter väl.

Stenungsunds Konståkningsklubb, 853300-6766, Box 133, 444 22 Stenungsund (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har som ändamål att bedriva idrottslig verksamhet i enlighet med ”Idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund”.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. träningsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt
hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.).

Föreningen hanterar även personuppgifter i samband med ansökan om tävlingslicens till Svenska Konståkningsförbundet/Bohuslän Dals Konståkningsförbund. Utöver behandlingen av personuppgifter vid
licensansökningsprocessen behandlas personuppgifter vid varje tävlingstillfälle kopplat till licensens regelverk. Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering. Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland
annat Riksidrottsförbundet och föreningens hemkommun.

Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
  • Hantering av medlemskap i föreningen
  • Föreningsadministration
  • Deltagande i föreningens träningsverksamhet
  • Deltagande i föreningens tävlingsverksamhet
  • Deltagande i föreningens lägerverksamhet
  • Licenshantering
  • Ansökan om bidrag

Stenungsunds KK
föreningskod S33

PLATINUMSPONSORER

SLS Montasje AS

SPONSORER